Chăm sóc trẻ sơ sinh 1 tuần tuổi như thế nào?

Thay vì còn được nuôi dưỡng, bao bọc trong bụng mẹ, trẻ 1 tuần tuổi đã bắt đầu được tiếp xúc với thế giới bên ngoài với bao mới lạ và bỡ ngỡ. Việc cần có kiến thức và những hiểu biết nhất định của mẹ trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh 1 tuần … Đọc tiếp